آسیاتک adsl2+ تعرفه های اینترنت پرسرعت

قیمت ها با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد

آسیاتک اینترنت یک


  • 128kbps حامی

  • 256Kbps چالاک

  • 512Kbps چلچله

  • 1Mbps چابک

  • 2Mbps کیمیا

  • 4Mbps کولاک

  • 8Mbps کهکشان

  • 10Mbps صاعقه

  • 16Mbps شهاب